1C: Ծրագրի ներդրումը ներառում է բիզնեսի ավտոմատացված համակարգի տեղադրում և կազմակերպում, աշխատանքի վերահսկողություն, օգտագործողների ուսուցում:

1C:Ծրագրի լիարժեք սպասարկումը Ձեզ զերծ կպահի ծրագրային և ինֆորմացիայի մուտքագրման սխալներից՝ ապահովելով ընկերության բնականոն աշխատանքը:

1C:Ծրագրի ուսուցում TRION ընկերությունը ծրագրի ներդրման հետ համատեղ իրականցնում է ծրագրերի ուսուցման ծառայություններ։