1C: ERP Ձեռնարկության կառավարում

1C: ERP Ձեռնարկության կառավորումը ժամանանակից բազմաֆունկցիոնալ ծրագրային արտադրանք է,որը ուղղված է բարձրացնելու խոշոր և միջին առևտրային ձեռնարկության արդյունավետությունը։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել հիմնական բիզնես գործընթացները,վերահսկել ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները, արտադրական գործընթացը:

1C: ERP Ձեռնարկության կառավորումը թույլ է տալիս ստեղծել համապարփակ տեղեկատվական համակարգ ցանկացած ձեռնարկության գործունեությունը կառավարելու համար: 1C ընկերության այս նորարար լուծումը օգտագործում է բիզնեսի կառավարման ինտեգրված մոտեցում, լավագույն միջազգային տեխնիկա և երկարամյա ներքին պրակտիկա, որը երաշխավորում է հարմարեցման ճկունություն, օգտագործման հեշտություն և զգալի տնտեսական ազդեցություն: 1C: ERP լուծումների գիծն ընդգրկում է բոլոր խոշոր արդյունաբերությունները, ունի գործառույթների և ծրագրային գործիքների մեծ շարք և հարմար է ցանկացած չափի ձեռնարկություններում օգտագործելու համար:

1C: ERP Ձեռնարկության կառավարում ծրագիրը հնարավորություն է տալիս իրականցնել`

 • Ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորում
 • Գնումների և վաճառքների կառավարում և վերլուծություն
 • Պահեստային շարժերի և մնացորդների կառավարում
 • Դրամական միջոցների պլանավորում և կառավարում
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների վերահսկում
 • Ծախսերի կառավարում և ծախսերի հաշվարկ
 • Արտադրական պրոցեսների կառավարում
 • Արտադրված ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Աշխատավարձի հաշվարկ
 • Ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն