1C: Փաստաթղթաշրջանառություն

1C: Փաստաթղթաշրջանառություն ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառությունը: Այն թույլ է տալիս ավտոմատացնել փաստաթղթերի հետ աշխատելու ստանդարտ գործընթացները, կազմակերպել էլեկտրոնային փաստաթղթերի հոսքը, ապահովել առաջադրանքների կատարման վերահսկողությունը և կարգավորել կառավարման գործունեությունը: : Ծրագիրը կիրառելի է խոշոր և միջին բիզնեսում:

1C: Փաստաթղթաշրջանառությունը ծրագիրը հնարավորություն է տալիս իրականացնել`

  • Ձեռնարկության փաստաթղթերի պարզեցում և վերափոխում` անցնելով էլեկտրոնային ձևաչափի
  • Փաստաթղթերի առավել արդյունավետ հաշվառում և անվտանգ պահպանում
  • Բիզնես գործընթացների հիերարխիա
  • Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ստորագրում
  • Կազմակերպել ընկերության աշխատակիցների աշխատանքը և փոխհամագործակցությունը
  • Կատարողական կարգապահության վերահսկում
  • Առաջադրված աշխատանքերի, հանձնարականների կատարման ժամկետների վերլուծություն
  • Փաստաթղթերի կնքման, ստորագրման և կատարման գործընթացների վերահսկում
  • Ինտեգրում Էլ.փոստի և 1C այլ ծրագրերի հետ